Flagermus udsluses lige nu!

Flagermus er ikke skadedyr, men hvis de udvikler store kolonier på huset, kan deres tilstedeværelse skabe sekundære sundhedsproblemer for huset og de mennesker, der bor i huset. I det tilfælde bør man overveje en udslusning – dog ikke en bekæmpelse, da flagermus er totaltfredede i Danmark. Udslusningen af flagermus kan ske fra slutningen af august måned og et stykke ind i september måned. Læs mere om professionel håndtering af flagermuskolonier.

af Jesper Ulvedal, skadedyrsbekæmper

Ved skumringstid i sommerperioden kan du se flagermus på jagt efter insekter. Det vil sige, du ser dem jo ikke rigtigt, men aner kun de hurtige skygger i tusmørket, når de flyver tæt forbi. De sover om dagen, og først om natten er de aktive og flyver rundt efter insekter i mørket. Her orienterer de sig ud fra de ultralydsskrig, som mange finder uhyggelige, men som blot gør dem i stand til at lokalisere genstande. Flagermus bedømmer afstande til ting, når ekkoet fra deres skrig vender tilbage til dem.

Langt de fleste flagermus er uproblematiske

Enkelte flagermus, der slår sig ned på loftrum, gavle og ved store ejendomme, udgør normalt ikke et problem. De spiser store mængder af insekter og kan i den henseende for mennesker lige så vel betragtes som nyttedyr.

Langt de fleste flagermus, som slår sig ned i ejendomme, volder ikke problemer for mennesker eller huse. Naturstyrelsen vurderer, at ca. 90% af alle flagermus i huse er helt uproblematiske for mennesker.

Derfor tager vi i Skadedyrforbudt.dk altid nøje bestik af den enkelte sag, når vi bliver tilkaldt. Flere af de 17 flagermusarter, vi har i Danmark, er truede eller særligt sårbare, og det skal der altid tages hensyn til.

Kolonier af flagermus kan skabe problemer

Problemer med flagermus opstår ved, at de kan blive forholdsvist gamle og i løbet af få sæsoner vokse sig til store kolonier, som producerer massive mængder af ekskrementer. Flagermusforekomst i det størrelsesforhold kan give både massive lugt- og støjproblemer, og i visse tilfælde helbredsproblemer for huset og derved de mennesker, der bor i huset.

Støjproblemerne skyldes oftest, at flagermus er nataktive, hvor mennesker som bekendt er dagaktive. Når flagermushunnen vender tilbage til reden midt på natten for at lade ungerne die, så laver de en masse kradse-, pive- og bankelyde.

Lugtgenerne opstår fra den store mængde af ekskrementer, som flagermus producerer. Hvis de holder til i ejendomme med dårlig ventilation under taget, så kan der  dannes skimmelsvamp imellem undertag og tag, da mængden af deres ekskrementer tilstopper udluftningen ved tagfoden. Skimmelsvamp kan senere forårsage alvorlige helbredsproblemer for mennesker.

Udenfor,op og ned af husets facader og vinduer samt rundt om husets gangarealer vil der typisk også ligge store mængder af ekskrementer, som man træder på og får med indenfor.

Hjælp til udslusning af flagermus

Hvis du har et problem med flagermus, så vil det være i sommerperioden, du oplever at blive generet. Flagermus går nemlig i hi vinteren over, for så at vågne op i det sene forår og starte jagten efter føde. De føder unger midt på sommeren, som er flyveklare i midten af august.

Flagermus må ikke få udsluses, mens de har unger i reden, og heller ikke når de er gået i vinterhi. Det er derfor i perioden ultimo august til medio september, at der er mulighed for at lukke hele kolonien ude fra deres opholdssted – alternativt kan det også ske fra starten af maj og inden yngletiden starter.

Sådan håndterer vi udslusningen af flagermus

Udslusning af flagermus betyder, at vi med forskellige udslusnings- og uddrivningsmetoder prøver at få dem til at forlade din ejendom og flytte et andet sted hen.

Hvis forholdene ikke er optimale for at lave en klassisk udslusning med en sluse, vil en adskillelse af bygningsdele som regel være nok til, at flagermusene føler sig så forstyrrede, at de flyver ud af sig selv. På særligt svært tilgængelige steder kan det være nødvendigt at hjælpe dem på vej ved fx at puste kold luft på dem. En udslusning varer typisk fra et par dage til ca. ti dage, mens en uddrivelse i de fleste tilfælde kan klares på et par timer.

Sikring mod ny indflyvning af flagermus

Det afsluttende sikringsarbejde foregår i de fleste tilfælde ved, at vi får lukket for de adgange, som flagermusene normalt vil bruge for at få adgang til huset, men uden at lukke for husets nødvendige ventilation. Her bruger vi galvaniseret metalnet, specifikt tagmateriel i forhold til den enkelte tagløsning og specialudviklede sikringsbørster i nylon. Da flagermus bedst kan lide at etablere sig på de højeste dele af en bygning, er det ofte nødvendigt at bruge tagstiger, stillads og lift for at kunne arbejde sikkert.

Hvis flagermusene ikke generer, så lad dem blive boende

Af hensyn til flagermusenes truede bestande er det fornuftigt i hver enkelt situation at overveje, om de vitterligt udgør et problem ved deres tilstedeværelse på huset. Og hvis du ønsker dem væk fra huset men ikke har noget imod flagermus på matriklen, kan  flagermuskasser opsættes et stykke væk fra ejendommen, hvor de forviste flagermus kan finde et nyt hjem.

Kontakt Skadedyrforbudt.dk gratis og uforpligtende for en drøftelse af problemer med flagermus på dit hus.

Få vores nyhedsbrev

Kære kunde.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, skal du ikke være nervøs for at blive spammet! En gang imellem lægger vi et rigtigt godt tilbud op, og vi udgiver små artikler om årstidens skadedyr med gode råd om egenindsats.

Hvis vi har spændende nyheder om nye maskiner, der kan bekæmpe skadedyrene humant og giftfrit, er det også her, du kan få nyheden først. Og så informerer vi selvfølgelig om eventuelle ændringer i priser. Tilmeld dig trygt og velkommen til :-)

Venlig hilsen skadedyrforbudt.dk

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev