Etik og moral, når vi bekæmper skadedyr

Vi kommer tit ud til hasteopgaver, når vi bekæmper skadedyr, men vi har aldrig så travlt, at vi ikke får taget bestik af den konkrete situation. Vi har altid etik, moral og faglige vurderinger med, før vi begynder på en bekæmpelsesproces – for i nogle tilfælde, så skal den faktisk ikke påbegyndes.

af Jesper Ulvedal, skadedyrsekspert og skadedyrsbekæmper

Hos Skadedyrforbudt.dk bliver vi året rundt kaldt ud til rigtig mange forskellige bekæmpelsesopgaver. Lige nu myldrer myrerne frem af revner og sprækker, hvepsene er også godt på vej, ligesom mus, skægkræ, flagermus, alliker, måger, duer, kakerlakker og borebiller også fylder i arbejdskalenderen.

I nogle tilfælde bekæmper vi dyrene/insekterne, fordi de har slået sig ned inde i et hus eller fordi de kommer for tæt på menneskers færden. Det gør vi både af sundhedsmæssige årsager, men også fordi de kan være en psykisk belastning for nogle. I andre tilfælde får de lov at leve videre, fordi de egentlig ikke generer nogen der, hvor de er.

En myre er en myre

Tag myrerne som eksempel. Vi bekæmper dem, hvis de har bevæget sig indenfor i et hus eller er ved at underminere en terrasse eller et fundament. Men myrer er også et af verdens største nyttedyr, der blandt andet rydder op i andre dyr og insekters efterladenskaber. De er en vigtig del af vores økosystem og de omsætter næringsstoffer. Derfor skal de have lov til at leve fredeligt videre i vores haver – dog i passende afstand til vores boliger.

Hvornår er noget et skadedyr?

Skadedyr er dyr og insekter, som generer mennesker. Det kan lyde som en meget håndfast definition, men faktum er, at alle mennesker har vidt forskellige tærskler for, hvornår noget er et skadedyr. Selv en rotte og en kakerlak har en rolle i vores økobalance – det er omstændighederne, der gør dem til skadedyr. Derfor lægger vi hos Skadedyrforbudt.dk altid en faglig vurdering ind over hver enkelt sag – og den foretager vi ud fra 3 centrale kriterier:

1) Udgør de et sundhedsmæssigt problem?

Det kan på forskellig vis og i forskellig grad være sundhedsskadeligt at have myrer, mus, rotter, kakerlakker og skægkræ i sit køkken – ja langt de fleste dyr og insekter bliver et sundhedsskadeligt problem, hvis de begynder at bevæge sig ind i vores køkkener. Ligesom måger, duer og svaler også kan blive sundhedsfarlige på grund af deres ekskrementer, eller alliker på grund af deres redebyggeri i en skorsten.

2) Kan de forårsage bygningsskader?

Ja, er det korte svar for nogle dyr og insekters vedkommende. Borebiller i bærende træværk kan fx være farlige for en bygnings stabilitet. Rotter de forkerte steder kan ganske enkelt underminere bygningsfundamenter. Flagermuskolonier under taget kan tilstoppe udluftningen og give skimmelsvamp. Et par myrearter kan forårsage svækkelse eller svampe- og rådskader.

3) Giver de en psykisk belastning?

Edderkopper er psykisk belastende for mange, selvom de hverken udgør et sundhedsmæssigt problem eller kan forårsage bygningsskader. Skægkræ i massive mængder er også psykisk belastende for nogle, fordi de kryber rundt over det hele. Mens forekomsten af disse smådyr for nogle virker ganske harmløse, kan det for andre være årsag til stor psykisk belastning.

Daglige moralske dilemmaer

Balancen kan derfor være hårfin i vurderingen af, om et dyr eller insekt skal bekæmpes som et skadedyr. Et godt eksempel er vores vilde arter af bier, som vi gør alt for at værne om. Vi udfører som udgangspunkt ikke bekæmpelse af bier, da de som arter er i kraftig tilbagegang. Men nogle bier – fx en stor sværm af honningbier – bliver potentielt farlige, hvis de vælger at flytte permanent ind i boligens murværk eller ind under halvtag ved hoveddøre.

Vi står dagligt i forskellige moralske dilemmaer mellem folks ønske om en bekæmpelse og løsning overfor vores ansvar for naturen, og vi gør altid vores bedste for at finde en løsning, der prøver at tilgodese alle – både mennesker, natur og dyr.

Har du en udfordring med et skadedyr? Så er du meget velkommen til at kontakte os på 70 40 46 00 eller info@skadedyrforbudt.dk. Så kan vi rådgive dig over telefonen, og sammen finde ud af, om der er brug for en bekæmpelsesproces. I visse tilfælde vil vi tage os betalt for en besigtigelse uden behandling, men aldrig for en telefonsamtale.

Essensen i ovenstående artikel er også bragt i Erhvervsklubbens medlemsblad, maj 2022.

Få vores nyhedsbrev

Kære kunde.

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, skal du ikke være nervøs for at blive spammet! En gang imellem lægger vi et rigtigt godt tilbud op, og vi udgiver små artikler om årstidens skadedyr med gode råd om egenindsats.

Hvis vi har spændende nyheder om nye maskiner, der kan bekæmpe skadedyrene humant og giftfrit, er det også her, du kan få nyheden først. Og så informerer vi selvfølgelig om eventuelle ændringer i priser. Tilmeld dig trygt og velkommen til :-)

Venlig hilsen skadedyrforbudt.dk

Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev