Enkeltydelser

Pris for private, erhvervs- og offentlige kunder

Alle oplyste priser herunder er inkl. moms og er vejledende og skal læses som mindsteprisen for opstart af en bekæmpelse. Særlige forhold kan gøre prisen dyrere, men særlige forhold kan også gøre prisen billigere. Kontakt os gerne for et mere nøjagtigt prisoverslag.

Vigtigt om forståelsen af “gratisperiode”

Med formuleringen “Gratisperiode” herunder, menes der, at vi i en defineret periode efter vores besøg garanterer, at vi kommer gratis igen, hvis der skulle opstå nye eller samme problemer med det pågældende dyr/insekt indenfor gratisperioden. Vores gratisperiode kan derfor ikke forstås som en garanti for, at det pågældende dyr/insekt ikke findes mere i nærheden af det bekæmpede sted, eller at man aldrig mere vil se det pågældende dyr/insekt. Hvis et dyr eller insekt kræver en mere vedvarende indsats, anbefaler vi et abonnement.

Time- og kilometerpriser

Vores timepris er kr. 850,00 inkl. moms (kr. 680,00 ekskl. moms). Vi afregner pr. påbegyndt kvarter, hvilket vil sige kr. 212,50 inkl. moms (kr. 170,00 ekskl. moms). Ved større opgaver med flere timer, giver vi nogle gange rabat på timeprisen.

Vores kilometerpris er kr. 9,50 inkl. moms (kr. 7,60 ekskl. moms). Kilometerprisen afspejler samtidig, at der sidder en medarbejder i bilen som er på lønnet arbejdstid. Vi beregner altid kørselsafstanden således: tur/retur fra virksomhedsadressen til kundeadressen, uanset hvor vores biler befinder sig fra foregående kunde og uanset hvor bilerne skal hen bagefter.

Om prissætningen

Det kan være utroligt svært at sætte en korrekt og standardiseret enhedspris for en bekæmpelse! Den rigtige pris er jo den, hvor der er en balance mellem forbrug af tid og materialer overfor prisen, og hvor du som kunde står efterladt fuldt tilfreds med ydelsen. Nogle har store huse eller skov og mark tæt på, nogle har gamle kloakker, nogle har mange ting der skal flyttes før en bekæmpelse, andre har slet ingen af de nævnte ting, men har alligevel et problem med et dyr eller insekt.

Vores mål er at være fair prissat på markedet, uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du skal være toptilfreds både med prisen og arbejdet.

Vores priser er i pakkerne baseret på et princip om at have en mindstepris, hvortil der bliver lagt et tillæg for fx ekstra kvadratmeter, ekstra tid osv. Herved betaler de kunder, der ikke har tidskrævende opgaver, ikke en for høj pris i forhold til ydelsen.

Gnavere Behandling Gratis-

periode

Evt. tillæg Pris fra
MULDVARPE 1 beh. inkluderer standardtiden op til 2,5 timers arbejde med 1 mand (eller op til 1,75 timers arbejde med 2 mand) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Materialer/midler inklusive. Arbejdstid udover standardtiden beregnes med timeløn for hvert påbegyndte kvarter. 5 dage + evt. ekstra tid kr. 212,50 pr. påbegyndte kvarter 1.900,-
MOSEGRISE 1 beh. inkluderer standardtiden op til 2,5 timers arbejde med 1 mand (eller op til 2 timers arbejde med 2 mand) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Materialer/midler inklusive. Arbejdstid udover standardtiden beregnes med timeløn for hvert påbegyndte kvarter. 5 dage + evt. ekstra tid kr. 212,50 pr. påbegyndte kvarter 1.900,-
HUSMÅR 2 mårfælder med lokkemad samt magnetalarm der sender til sms og mail ved fangst (+ evt. kamera mod merpris). Mårfælder til rådighed i op til et halvt år pr. periode til samme lejepris kr. 400,00 inkl. moms pr. fælde. Aflivning og bortskaffelse kr. 500,00 inkl. moms pr. stk.. ingen afregnes med reelt forbrugt tid, materialer og kørsel 3.000,-
MUS 4 lukkede stationer m. fælder og lokkemad, evt. gift. ingen 1.800,-
ROTTER Rottestationer med intelligente fælder, foto- og videoovervågning, udlægning af gift ved rotteforekomst, abonnementsordninger. ingen 2.200,-
Krybende insekter Behandling Gratis-

periode

Evt. tillæg Pris fra
Myrer 1 beh. inkluderer standardtiden op til 2 timers arbejde med 1 mand (eller 1,5 timers arbejde med 2 mand) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Materialer/midler inklusive. Arbejdstid udover standardtiden beregnes med timeløn pr. påbegyndt kvarter. 2 uger + evt. ekstra tid kr. 212,50 pr. påbegyndte kvarter 1.900,-
Borebiller 2-3 beh., garanticertifikat på op til 15 år der følger husets aktuelle ejere. Priser vil variere meget fra opgave til opgave, kontakt os venligst for snak. 7-15 år 5.095,-
Væggelus Kombination af rådgivning, varmetelt, damp, gift, ULV-tåge, frys, vask, sengebensfælder, feromonfælder. Priser kan variere meget fra kunde til kunde 4 uger + ekstra tid/mat. 5.000,-
Kakerlakker 2-3 beh. med 2-3 uger imellem. Pris pr. behandling. 4 uger 2.800,-
Lopper Pr. beh. (regn med mindst 2 beh.) m. 2-3 ugers mellemrum, op til 120 m2 grundplan, husdyr skal behandles samtidigt. 4 uger 2.800,-
Klannere 2 beh./14 dage imellem, kombination gift og varme. 4 uger 2.500,-
Sølvfisk Pr. beh. indendørs op til 150 m2 + udlevering af gør-det-selv-middel. 4 uger 2.200,-
Skægkræ 2-3 beh. med 7-10 uger imellem. 1 beh. inkluderer tørdamp, frysespray, aerosol, geledråber med giftstoffet Indoxacarb, fangstskåle, feromonlimfælder med sirismel. Pris pr. behandling. Vi tilbyder en standardbehandling og en luksusbehandling. Ring for mere info. ingen 1.800,-
Husbukke 2-3 beh., telefonisk opfølgning efter 1 år, garanticertifikat på op til 15 år. Op til 50 m2 grundplan, herefter tillæg på kr. 120,00/m2. Den opgivne pris er ekskl. arbejdsløn og kørsel, der skal afregnes oven i. 7-15 år tilbud
Edderkopper 1 beh. ingen 2.500,-
Bænkebidere 1 beh. + husgennemgang for fugt + vejledning. ingen 2.200,-
Ørentviste 1 beh. 4 uger 2.200,-
Flyvende insekter Behandling Gratis-

periode

Evt. tillæg Pris fra
Hvepse 1 beh. hvor hvepseboet så vidt muligt fjernes helt. Et tillæg bliver lagt oven i prisen, hvis ét eller flere af disse forhold gør sig gældende: ekstra hvepsebo, svært tilgængeligt hvepsebo, brug af lang stige, ekstra forbrug af tid eller midler. 4 uger + 300,- 1.300,-
Møl Pr. beh. med 2-3 uger imellem, kombination varme + frost + gift, lokkefælder opsættes, professionel UV-lysfælde. 4 uger + ekstra beh. 2.800,-
Bananfluer 2 beh./10-14 dage imellem, opsætning af fluepapir + fluespiraller + lokkefælder, professionel UV-lysfælde. ingen 2.200,-
Jordhvepse 1 beh. med aerosol og opgravning 4 uger 1.600,-
Murbier Hvis bierne i muren ødelægger fugen imellem murstenene, kan vi vælge at behandle, men opfordrer til, at man tager stilling til, om man kan leve med problemet eller skifte fugen i stedet: 1 beh./pudder, tilbud gives på fugeudkrads + ny fuge. 4 uge 2.500,-
Fluer 2 beh./10-14 dage imellem, opsætning af fluepapir + fluespiraller + lokkefælder, professionel UV-lysfælde. ingen 2.200,-
Brumbasser Brumbasser/humlebier lader vi leve! Kun ved særlige omstændigheder behandler vi. 0,-
Bier Bier lader vi leve! Kun ved særlige omstændigheder behandler vi. 0,-
Fugle Behandling Gratis-

periode

Evt. tillæg Pris fra
Duer Indfangning, rydning af lofter, rengøring, desinficering, opsætning af forskellige sikringer med fx en fast pris pr. løbende meter. 4 uger tilbud
Svaler Nedtagning af reder, rengøring, desinficering, opsætning af svalesikringsnet, pris pr. løbende meter. 4 uger tilbud
Måger Rengøring, desinficering, opsætning af forskellige sikringer, timepris 556,25 + mat. lbd. m. 4 uger tilbud
Alliker Tømning og rensning af skorsten for allikerede, opsætning af allikesikring i skorsten. Inkluderer 2 medarbejdere i op til 3 timer (eller 1 medarbejder i op til 4 timer) inkl. vores tur/returkørsel fra firma- til kundeadresse. Arbejdstid udover standardtiden afregnes med timeløn pr. påbegyndt kvarter pr. medarbejder. 4 uger 3.600,-
Flagermus Oprensning og desinficering, indfangning eller udslusning, sikring af hus/tag. Priser kan variere fra opgave til opgave. ingen tilbud
Andet Behandling Gratis-

periode

Evt. tillæg Pris fra
Dræbersnegle 1 beh., udlægning af sneglemiddel med såmaskine, op til 1.000 m2 have, herefter tillæg. ingen + 0,49/m2 2.300,-
Sneglehegn Opsætning af sneglehegn løbende meterpris + opstart 1.500,00. ingen + 130,00,-/lbd. m. 2.000,-

Efter afsluttet behandling og indtil gratisperiodens udløb, kan du ringe for gratis opfølgning, hvis dit problem skulle genopstå. Vi kan vælge at afslutte behandlingen, hvis vi skønner, at vi ikke kan lykkes med det. Hvis vores indledende snak om problemet har givet en forventning om, at vi kan løse problemet, vil vi i et sådant tilfælde naturligvis betale dine penge tilbage for behandlingen eller undlade at fakturere dig.